Flygande tefaten från annan planet.

Fantastisk men sann” USA-rapport.
NEW York 27/9 (TT-Reuter). Det amerikanska flygvapnet har kommit med en uppseendeväckande rapport som ger uttryck för tron att de mystiska flygande tefaten härrör från »någonstans utanför vår planet», skriver New York Posts Washingtons-kor respondent Allen.
Rapporten, som avfattats av kända amerikanska vetenskapsmän och tjänstemän inom flygvapnet, har baserats på observationer av 1.800 flygande tefat under de senaste fem åren. Flygvapnet överväger att offentliggöra vissa delar av rapporten, men avskräcks i viss mån av farhågor för att de sensationella uppgifterna skulle ge upphov till panik. Uppgifterna betecknas av en hög flygofficer som »fantastiska men sanna».
Korrespondenten meddelar att dokumentet innehåller ytterligare två fakta. I en del fall har de flygande föremål som observerats visat sig vara hemliga amerikanska projektiler som prövades. Vidare heter det att Sovjetunionens regering är djupt bekymrad och förbryllad av rapporterna om de flygande tefaten och att den starkt misstänker att det är frågan om ett nytt amerikanskt vapen. Sovjet sägs ha fyra olika undersökningsmetoder igång för att uppdaga föremålens art och ursprung.
En mycket viktig punkt som betonas i rapoprten är det faktum att de mest sakkunniga och detaljerade meddelandena om de flygande tefaten kommit från atomanläggningar, militärbaser och forskningscentra.
Den forskning som ligger till grund för rapoprten har utförts av det flygtekniska institutet i Wright Patterson Airbase i Dayton, Ohio. Ett antal av USA:s främsta vetenskapsmän ägnar hela sin tid åt att analysera rapporter om de flygande tefaten. Deras verksamhet är så hemlig att flygvapnet inte vill offentliggöra deras namn. Ingen som har haft något att göra med rapporten vill tilllåta att hans namn nämns, skriver Allen.

Gotlänningen
Lördagen 27 september 1952
Nr 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.