Genom offentlig auktion,

som förrättas vid Bossarfve i Fröjel måndagen den 14 innevarande april kl. 12 på dagen; låta ägarne till Johan Olssons förut tillhöriga fastighet 1. mtl. Bossarfve försälja densamma antingen i sin helhet eller i mindre lotter samt på fördelaktiga vilkor, som före utropet angifvas.
Skulle antagliga anbud ej erhållas, kommer fastigheten att styckvis utarrenderas å tid som då angifves.
Fastigheten, som är bebygd, har omkring 50 tul. åker, besådd med råg, hvete och gräs, 5 á 6 tld. äng samt 115 tnl. skogsmark.
Hemse den 3 april 1913.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 April 1913
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.