Sällskapet D. B. V.

hade I onsdaga mitt första sammansträde för året, därvid den afgående ordföranden, grosshandl. K. Falck, meddelade det hufvudsskliga af säliskapets verksamhet. Beträffande sparbanken hade insättarnes tillgodohafvande där vuxit med 200,000 kr. och uppgick nu till 2,7 millioner kr. Trädgården skö:tes omsorgsfullt och sällskapsts bidrag till densamme hade nedgått till 500 kr. I sällskapet hade under året fyra nya ledamöter vunnit inträde, under det att med döden afgått tre, G. F. Hallenberg, J. E. Ihre och L. Sallergren.

Gotlänningen
Fredagen den 4 Januari 1907
N:o 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.