Till salu.

15/32:dels Domerarfve i Öja s:n. Åker 120 tunnl., äng beväxt med björkskog 28 tunnl., betesmark 100 tunnl. Finfin hufvadbyggnad, Riklig släketillgång, Läge nära hafvet.

Hemmansdel vid Homa i Stenkumla, 50 tunnl. åker och 60 tunnl. skogsmark.

2/32 mant. Guldrupe, 20 tunnl. åker, 14 tunnl. äng, 35 tunnl, myr och 50 tunnl.
betesmark.

3/8 mant. Fjäle i Anga. Åker 80 orga äng 50 tunnl, och skog till husbehof.

3/8 mant. i Eksta. 70 tunnl, åker, 35 tunnl. äng och 100 tunnl. skogmark med skog öfver husbehof.

1/2 mant. i Väte, särdeles välbyggdt hemman med 60 tunnl, åker, 25 tunnl. äng, 20 tunnl. myr och 90 tunnl. skogmark.

13/32 mant. i Vänge socken. 50 tunnl. åker, 17 tunnl, äng och myr och 186 tunnl, betesmark.

Lägenhet nybyggd nära Stenkumla kyrka vid vägen, passande till handel

1/4 mant. 10 min. väg från Stånga station. 85 tunnl. åker, 18 tunnl, äng och myr och 85 tunnl. skog.

1/4 mant. i Eskelhems socken. Hemmanet välbeläget, nästan nybyagdt. Släketillgång; åker 40 tunnl, och skogsmark 75 tunnland.
Närmare genom
Gotlands Merkantila Byrå.
Adelsgatan 44.

Gotlänningen
Fredagen den 4 Januari 1907
N:o 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.