Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Fröken M. Johanson och fru Johanson, Kalmar; Johan Nilsson och landtbr. Person, Värmland; komminister Sandberg, Vestmanland; Anna Modin, Norrland; fra Erikson, Stockholm; Tilda Petterson, Gotland; skräddare Sandsten, Örebro; Helena Jansson, Upsala; fröken Tomson, Gotland; fru Bångfelt, Visby; Maria Svenson och f. riksdagsman Kolmodin, Gotland; pastor Viberg och J. P. Karlson, Stockholm; Fredrik Olsson, Gotland; studerandena Nilsson, Roslagen; fabrikör K. F. Kyllander, Stockholm; landtbr. H. P. Hansson, Gotland; handlanden Alfred Johanson, Småland; landtbr. O. Vedin, Gotland; kapten L. P. Vallin, Stockholm.
Summa 544.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1881
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.