För flit och uppförande

erhålla s. k. privatister eller sådana, som icke vid läroverket åtnjutit undervisning, understundom icke vitsord i mogenhetsexamen. Sådant vitsord fordras dock för inskrifning vid akademien och på den grund nekades inträde vid högskolan för stud. K. R. Vahlström, som här i Visby såsom privatist aflagt mogenhetsexamen. På besvär af V. har emellertid k. mt undanröjt Upsala-konsistoriets beslut.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1881
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.