Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Visby» 24 Juli, öfverste Klint, häradsh. Krook, konsul Romdahl, hrr Lindberg, Åhlin, Hansen, Olson, Ringdahl, Åstedt, Almgren, Strandberg, Sandberg, Rundberg, Vennerholm; öfverstinnan Stjerngranat, frök:na Anjou, Hökenberg, Hansen, Ödén, Svebelius. — Med »Gotland» 26 Juli, kamrer Stolpe, hrr Nyström, Norberg, Dahlström, Carlsson; borgmästarinnan Cederman, majorskan Kihlman, fru Forsberg, frök:na Hermansson, Otterdahl, Laurin, Näslund, Benckert.

Från Kalmar: med »Tjelvar» 24 Juli, hrr Malmros, Nilsson, Petterson, Nyberg; fru v. Feijlitsen, frök:na Antonsson, Andersson, Ahlgren, Åkerman, Smedberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1881
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.