Utfärdade patent.

(Meddelande från Stockholms Patentbyrå),
22 Juli.
Nr 208 Andersson, Åbjörn, 5 år å förbätt ring i konstruktionen at axellager.
Nr 209 Cooman, Eduard och Dallard, Pierre, 6 år å universalslangkoppling.
Nr 210-Farguhar, J. F. K., 7 år å apparat för filtrering af vätskor.
Nr 211 Irvine, Robert; 4 år å förbättringar i sättet att bereda smörjoljor.
Nr 212 Kock, Heinrich, 5 år å fotogenkokapparater.
Nr 243 Petri, Friedrich, 7 år å sätt att desinficera latrinspillning samt gödsel- och kloakvatten.
Nr 214 Ånugström, K. A., 8 år å sjelfmassageapparater.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1881
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.