Enligt tillkännagifvande

i länskungörelserna sammanträder norra häradets brandstodskompromissrätt å källarmästaren Smedmans lokal i Visby tisdagen den 2 instumdande Augusti kl. 11 f. m., för behandling af det vid förra sammanträdet uppskjutna ärende, rörande branden å Furubjers i Tingstäde qvarn; hvarom ledamöterna i kompromissrätten äfven på detta sätt underrättas.
Källunge den 26 Juli 1881.
C. T. BROANDER.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1881
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.