För hr konsuln

m. m. L. N. Enequists konkursmassas räkning kommer offentlig auktion att hållas af undertecknad, å Tjouls i Lummelunda, fredagen den 15 Juli kl. 11 f. m., hvarvid till den mestbjudande försäljas följande, ofvannämde konkursmassa tillhöriga myrlotter, näml.:
I Södermyr:
»Långstycket», »Stenbotten».
I Nordermyr:
»Tvåmansslätten», »femmansslätten», »enmansslätten».
I Martebomyr:
Qvie »sexmansslätten», »tremansslätten jämte
123 tunnland, 21 kappland myrmark från Myrvälder i Tingstäde,
224 tunnland myrmark från Öfverejse i Veskinde samt
2 tunnlahd myrmark från dito (bränntorf).
Inropare skola vara beredda att erlägga betalningen kontant; likvisst torde måhända sysslomännen vilja lemna någon tids anstånd, om antaglig säkerhet företes och aflemnas.
Visby den 27 Juni 1881.
EDVARD RINGBOM.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1881
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.