Rohdeska teatersällskapet

lärer vara att snart hitförvänta, i afsigt att å Oskarssalen gifva en serie representationer. Hr Rohdes trupp är visserligen icke att hänföra till de bästa ambulerande sällskapen, men med den stora brist på offentliga nöjen som härstädes är rådande, torde den dock kunna påräkna åtminstone någorlunda goda hus.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.