Ångfartyget »Thjelvars»

skador hava vid besättning visat sig vara ganska omfattande, varför ångaren måste intagas i docka och undergå en tidsödande reparation. Då ångfartyget »Klintehamn» f. n. 11:er vid Bergsund för undergående av med den obligatoriska sjövärdighetsbesiktningen förenade arbeten, kunna tillfredsställande, kommunikationer endast uppehållas genom åtskilliga rubbningar av ångbåtsturerna. »Klintehamn» skulle hava blivit färdig i slutet av mars, men strejk och lockout i verkstadsindustrien hava vållat uppskov till medio av maj.
Posttur från Nynäshamn till Visby på fredagarna kommer att anordnas på så sätt, att ång. »Polhems» Stockholmsresor i slutet av veckan inställas och ångaren kvarligger i Nynäshamn över fredagarna och tar turen samma afton till Visby, varifrån den återvänder till Nynäshamn på lördagskvällarna, då »Gotland» i stället går direkt till Stockholm.
Varannan resa till lanthamnarna, med början i nästa vecka, indrages och i stället går »Gotland» varannan onsdags kväll, med början den 21, till Kalmar för att återvända därifrån till Visby påföljande afton.
För att kunna åstadkomma några turer på Norrköping kommer »Polhem», med början måndagen den 26 dennes, att varannan måndag avgå från Visby via Nynäshamn till Norrköping samt återvända från Norrköping, likaledes via Nynäshamn, onsdag kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.