Radioapparat vållade brand i Bäl i dag.

Eldsvåda utbröt i dag vid 10-tiden i en mangårdsbyggnad tillhörande lantbr. Ernst Johnsson, Upphuse i Bäl. Sonen i huset märkte att rök trängde ut från vinden. Snart kallade kyrkklockorna mycket folk till platsen. »Gamla mor, Johnsson» var den som först tog sig upp på vinden och kastade en hink vatten över en radioapparat, som var eldsorsaken. Folk från kringliggande socknar kom och hjälpte till att kväsa elden, och det snabba ingripandet gjorde att skadorna inskränkte sig till vattenskador.
Det mystiska med brandens uppkomst är att radioapparaten inte var ansluten till nätet, men en teori är den att en oljeduk som användes som isolering i radions transformator har självantänts.
Turligt var att mångårdsbyggnaden som är relativt ny hade tegeltak, annars hade elden lätt kunnat bryta igenom och en katastrof hade legat nära till hands. Huset är försäkrat.

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *