Jordfästningar

I Lärbro kyrka jordfästes på söndagen stoftet efter den i stenbrottet vid Storugns omkomne John Högvall. Efter samling vid bårhuset fördes kistan in i kyrkan medan Lärbro arbetarkommun bildade häck. Den högtidliga akten inleddes med ps. 424: 6-9. Kyrkoherde Tore Heldtander utgick i griftetalet från orden i 1 Kor. 3:11 och förrättade jordfästningen som avslutades med ps. 540: 1-3. Då kistan bars ut bildade arbetarkommunen åter häck. En stor mängd kransar nedlades vid graven, bl. a. märktes kransar från arbetskamraterna och arbetarkommunen samt från företagsledningen vid Storugns. Vid graven paraderade även arbetarkommunens florbehängda fana.

F. lantbr. Edvard Karlsson, Lilla Vägome i Lärbro, jordfästes på söndagen. Efter en andaktsstund under led, ning av kyrkoherde Tore Heldtander fördes kistan in i kyrkan medan stilla sorgemusik spelades på orgeln. Akten omramades av ps. 555: 1-3 och 552: 7-8 och i griftetalet utgick kyrkoherde Heldtander från orden i Ps. 63:4. Vid graven nedlades en rik och vacker gärd av kransar.

Gotlänningen
Tisdagen 15 Juli 1952
Nr 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *