Gotland Runt. Hangvar.

HANGVAR
Hangvars-Halls-Kappelshamns kyrkliga syföreningar gjorde på lördagen en angenäm rundtur på Gotland. Efter ett kort , uppehåll i Bro, där den gamla förnämliga kyrkan besågs, ställdes färden till Visby domkyrka. Komm. Öberg visade kyrkan och berättade på ett levande sätt om dess uppkomst och sevärdheter. Ett särskilt starkt intresse tilldrog sig domkyrkans textilier, då det snart blir aktuellt med inköp av en del sådana i samband med Hangvars kyrkas restaurering. Kaffe dracks därefter på Norrgatt, och färden ställdes söderut, där först Väte kyrka besöktes, och sedan blev det middagspaus vid Lojsta-hallen, där medhavda smörgåsar med god aptit inmundigades. Färden fortsattes Under munter allsång till Alskogs ungdomsgård, som förevisades under ledning av stiftsadj. Åke Wiberg. Efter ett kort besök i Östergarns säregna kyrka gick färden åter mot hembygden i norr. Ett avbrott i färden gjordes i Dalhem, där kyrkan togs i betraktande och en kort aftonbön hölls. Kanske en aning trötta men synnerligen nöjda och berikade med Många intryck kom de till ett 40-tal uppgående resenärerna åter.

Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *