Hammaren och Nyan till Närs socken.

Regeringen har bestämt, att från den 1 januari 1948 de till Alskogs, Etelhems, Garda, Lye, Lau, Stånga och Burs socknar hörande lotterna i allmänningsåkern Hammaren samt de till Alskogs, Garda, Lye och Lau socknar hörande lotterna till allmänningsåkern Nyan i kommunalt och ecklesiastikt hänseende skall överflyttas till Närs socken. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *