Landsbygden.

GRÖTLINGBO.
Tröskningsarbetet är nu i full gång här i socknen, och samtliga tre verk äro i arbete. Två av dem ha oljedrivna traktorer, medan på det tredje ett vedgasaggregat monterats. En tröskningstimma för oljedrivet verk drar en kostnad av omkr. 20 kr. — här är htte hjälpmanskapet medräknat —då ciåretrot vid gasdrift priset håller sig under 10 kr. per timme.
Inbärgningen av vårsäden är nu i det närmaste avslutad. Ännu finns det visserligen en och annan i dessa trakter som har något lite utestående, t. ex. beträffande oljeväxter, vilka om än skördade inte inkörts under tak.
Ett efterlängtat och välgörande regn föll på söndagen, omkr. 20 mm., men det behövs mer för att det skall bli ”såningsmyr”, så att höstsäden och då i första hand rågen skall komma i jorden. På styva lerjordar återstår ännu en del plöjning att utföra före sådden.
Rotfrukterna se nu riktigt lovande ut, och om bara det blir en vacker brittsommar så få de tid att växa och taga igen vad som förlorats under den gångna torra sommarperioden..
Vad potatisen beträffar föreligger risk att den skall ”växe ansen”, som de gamle säga, och därigenom försämras i kvanten.
Fisket vid härvarande fiskeläge Fluntinge har givit goda resultat snart sagt hela sommaren. Det är strömming, som här fiskas, och den har varit både stor och fin till kvaliten. Det förtjänar sålunda framhållas, att en val strömming efter gammal räkning i vanliga fall väger omkr. tre kg., men i år har vikten hållit sig mellan fyra och fem kg. Mycket av den varan har sålts i trakterna häromkring, men en hel del har forslats till fiskförsäljningens i Visby salterier för att komma allmänheten till godo under den stundande vintern. Fjällfiskfångsten har även börjat, men hittills synes det inte ha varit några större mängder.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 september 1943
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *