Idrott och sport.

”Allklubbars” går den 3 oktoder. Fjärde året å rad.
Den s. k. ”Allklubbars”-orienteringen, där alla klubbar inom distriktet äga rätt starta, går söndagen den 3 oktober med Visby IF som arrangör. Det blir fjärde året å rad som tävlingen hålles. Tävlingen har samtidigt gällt dir. H. Sundströms vandringspris, som för alltid erövrades i fjol av Visby AIK.
Arrangörerna hålla som bäst på med att skaffa donator till ett nytt vandringspris att uppsättas i tävlingen. Till landsbygdsföreningarna donerade Siltbergs bilaffär i fjol ett vackert vandringspris, som Slite IF fick sin första inteckning i.

Lagtävlingen omfattar även i år fem man.
Anmälningar till tävlingen mottages t. o. m. onsdagen den 29 dennes och startavgiften är 2 kr. per detagare och 5 kr. per lag. Samtidigt ordnas en tävling för damer, juniorer och oldboys, som dock endast är individuell. Anmälningar sändas under adress hr Stig Kuhlau, Visby Motorcentral.

JärIa IF till Visby om söndag.
Stockholmarna ta ångbåtsbolagets vandringspris ?
Söndagens orientering omfattar en klubbmatch mellan Järla IF från Stockholm och Visby IF. Det blir fjärde året de båda klubbarna mötas och tävlar om Ångfartygs A/B Gotlands vandringspris. I detta har Järla två och VIF en inteckning. Tar Järla sin tredje seger denna gång blir även priset deras för alltid. Tävlingen gäller 4-mannalag. AIK deltar på samma gång utom tävlan.

Deltagarna samlas vid Österport kl. 9,30 på söndag fm.
Även andra orienterare få tillfälle att tävla, meddelar- tävlingsledningen, som även ställt priser i utsikt. Orienterare, som önska delta, kunna meddela sig pr
tel. 109 i Slite mellan kl. 13 och 14.
Startavgiften är satt till 1: 50 per deltagare.

Skolidrottstävlingarna.
I resultatlistan från skolidrottstävlingarna på Gutavallen i lördags råkade det stå felaktigt angivet Martin Johansson, Hemse, som bäst i längdhoppet med 450 cm. Det skall i stället vara Martin Johansson, Hamra, 13 år, som svarade för denna prestation. Rätt skall vara rätt.
Visby kvinnliga gymnastikförening börjar om tisdag den 28 elit- och motionsgymnastiken på läroverkets gymnastiksalar och pågå sedan tisdagar och fredagar kl. 20-21.
Slite skyttegille anordnar om söndag fältskjutning, som förlägges till gillets skjutbana, och skjutningen gäller Rolf Pederséns vandringspris i fältskjutning. Detta innehaves f. n. av Harald Andersson – ”Stenstu-Anders”.
Denna gång blir tävlingen i motsats till föregående gånger något förenklad, beroende på att arrangörerna ej kunnat få så mycket hjälp som erfordras. Insatsen är 1: 50 kr. och anmälningarna skola ske mellan kl. 9-10 på söndag f. m.
Påföljande söndag anordnar gillet statsprisskjutning för de lägre klasserna, och söndagen den 10 okt. blir det liknande skjutning för de högre klasserna.
Om Reichenhergska vandringspriset tävlas om söndag på I 18:s korthållsbana, varvid skyttarna samlas kl. 11 f. m. Skjutningen sker med armspistol, modell 07, och konkurrenter om vandringspriset äro Visby nationalbeväring, Visborgs skytteförening och A 7:s I. F. Visby nationalbeväring har tidigare fyra ra inteckningar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *