Dödens skördar.

Endast 19 år gammal har Vivi Pettersson, Vestlaus i Burs, avlidit efter en lång och tärande sjukdom. Hennes fader avled för några år sedan, och närmast sörjande vid den unga flickans bår stå nu moder och syskon.
Lantbrukaren Lars-Petter Broman, Hau i Fleringe, har avlidit efter årslång sjukdom. Han har under sin hälsas dagar skött jordbruket på gården och efterlämnar minnet av en duktig och skötsam jordbrukare. För något år sedan avled en broder till honom, och han sörjes nu närmast av syskon.
Stenarbetaren John Gustaf Algot Erlandsson har avlidit i sitt 56:e levnadsår. Han råkade för en tid sedan ut för ett slaganfall och har sedan dess varit sjuk. Han efterlämnar maka och barn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 september 1943
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *