Bröllop.

En trevlig och anslående bröllopshögtid ägde rum i Betelkapellet i Roma i söndags, då fröken Gunborg Karlsson, Roma, sammanvigdes med herr Olof Ardin, Garda. Under tonerna av en bröllopsmarsch utförd av pastor Gösta Forsberg, Gävle, inträdde brudparet med följe. Pastor Josef Andersson, Roma, utförde den ritualenliga bröllopsakten efter frikyrklig sed, den borgerliga akten hade förut ägt rum i Visby av landsfiskal Stengård. När de många rikt dukade kaffeborden, som av de till ett hundratal gästers förplägning, minskats på sitt innehåll, fortsatte festligheten. Flera tal höllos till brudparets ära, särskilt gripande var då brudens gamla moder frambar sitt tack för all den omvårdnad hennes dotter givit henne under tid som ligger bakom. En mängd telegram hade inkommit under dagen. Som värd fungerade pastor Josef Andersson och som värdinna fräken Sara Andersson, Väte. Bruttbonde var herr Harry Hallander och bruttöverska fr. Svea Nilsson, Halla. En sångkör utförde flera för tillfället passande sånger. Som avslutning på den trevliga bröllopsfesten sjöng bruden, som varit sångledare inom församlingen, en känslofylld sång.
Brudparet avreste på kvällen till fastlandet på bröllopsresa.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 september 1943
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *