Dödsfall.

Ett oväntat dödsfall inträffade i går middag då fru Ida Swenson, maka till juvelerare Ernst Swenson härstädes, avled efter endast några dagars sjukdom. I torsdags i förra veckan drabbades hon av hjärnblödning, vilken sålunda nu fått dödlig utgång.
Den så hastigt bortgångna var född i Skåne, närmare bestämt i Skarhult och skulle, om hon fått leva, ha fyllt 56 år den 31 innev. januari. År 1910 ingick hon äktenskap med Ernst Swenson oeh hitflyttade tillsammans med honom år 1911. Förutom skötseln av sin familj var hon även maken behjälplig i affären samt hade dessutom tid över att ägna sig åt ideell verksamhet. Sålunda tillhörde hon styrelsen i Visby husmodersförening samt var vidare aktiv i Barnkrubban och Odd Fellows damklubb.
Närmast Börjes den avlidna förutom av maken, av två söner och en dotter samt syskon i Skåne. Av sönerna är en juvelerare i Visby och dottern Maud är gift med ingeniör Åke Trued och bosatt i Stockholm.

— På Akademiska sjukhuset i Uppsala har hemmansägaren Ivar Olsson, Bjerges i Lau, avlidit i en ålder av endast 35. år. I början av denna månad kom han till Uppsala för att som civilvpl. fullgöra beredskapstjänst. I torsdags insjuknade han och inlades till en början på militärsjukhus, men di man i söndags konstaterade att han drabbats av hjärnhinneinflammation, överfördes han till Akademiska sjukhuset, där han alltså nu avlidit.
Den bortgångne var en präktig ung man, vaken för allt som rörde sig i tiden. En särskilt stor insats har han gjort inom Lau fribaptistförsanaling, jlken h Dill hört sedan ungdomen. Han även företagit predikoresor ut över de gotland ska bygderna. Vid båren stå som närmast sörjande maka, född Danielsson, två små döttrar samt föräldrar, tvenne systrar samt svågrar.

— I söndags avled änkefru Ingeborg Cecilia Carola Bacher, Stockholm, i sitt 76:e levnadsår. Den bortgångna var dotter till hovintendenten C. J. Boklund, Stockholm, och sedan 1917 änka efter, kamreraren vid Skandinaviska Kredit A.-B. i Stockholm Nils Fredrik Bachér. Denne var bördig från Klintehamn, där familjen alltjämt innehar fastighet. Den avlidna sörjes närmast av dottern Märit, som är lärarinna.

— I en ålder av 85 år har änkefru Johanna Wäss, Runne i Sanda, avlidit. Hon var änka efter fyrvaktaren på Utholmens fyr i Västergarn Johannes Wäss, och sedan 14 år tillbaka bosatt hos son och sonhustru vid Runne, vilka också jämte barnbarn äro de närmast sörjande.

— Efter endast någon månads sjukdom avled i går i sitt hem lantbrukaren Olof Hägg, Gandarve i Vänge. Han var vid sitt frånfälle 81 år gammal. Född vid Kvie i Hejde innehade han sedan under en följd av år en gård tinder Hejdegårda, men avflyttade för ett tjugofemtal år sedan till Vänge, där han alltjämt ägde gård vid Gandarve. Den bortgångne har gjort sig känd som en skicklig och energisk jordbrukare, som haft framgång med sitt lantbruk. Han sörjes närmast av maka i andra giftet, två söner i första och en dotter i andra giftet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Januari 1942
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *