Visby Husmodersförening

hade i går sammanträde på Församlingshuset under ordförandeskap av fru Hanna Danielson, som framförde en personlig hälsning till föreningen från landshövdingskan Jeppsson. Ordföranden påpekade, att husmödrarna under den tid som är, väl kunna behöva komma tillsammans och diskutera uppkomna svårigheter och problem. Centralstyrelsen hade i skrivelser uppmanat medlemmarna att försöka följa läget och lära sig, hur man i kristid lägger om och förenklar hushållningen, utan att folkhälsan blir lidande. I föreningens tidskrift, i tidningar, på föreläsningar och i radio får man många goda råd, som man bör ta vara på.
Ingen bör hamstra. Att hamstra är att skaffa sig fördelar på andras bekostnad. Husmödrarna böra lära sig att väl vårda familjens bohag och kläder, så att ingen i onödan tär på landets lager av tyger och förnödenheter.
Därefter följde en intressant diskussion om gemensamma måltidsraster, som föreningen arbetat på i decennier, och som nu ser ut att snart bli verklighet.
Medlemmarna hade under sommaren stickat 62 par strumpor till arméförvaltningen. Därav hade en enda medlem, fru Nyman, Cementfabriken, ensam stickat 12 par, för vilken enastående prestation hon fick mottaga ordförandens och föreningens särskilda tack.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 oktober 1940
N:r 236

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *