Slite

Högtid på Frälsningsarmén.
Härvarande kår av frälsningsarmén har under den gångna veckohelgen firat 40-årshögtid. Den inleddes med ett högtidsmöte på lördag kväll. Detta och högtidens övriga möten hava varit ledda av brigadör Jerrhagen. Kårens chef kapten Book höll ett kort tal och hälsade alla välkomna. Brigadören framhöll i sitt tal att vid en högtid som denna, finnes det så mycket att vara tacksam för, när man blickar tillbaka på flydda tider. Det mesta hör ju framtiden till, men vad som skett uppmanar till tack. Detta att hava fått vara en Herrens budbärare med ett budskap om ljus, som giver vägledning. Vi få tacka för alla förebedjare, för alla de enkla vittnesbörden om frälsningen. Brigadören framförde en skriftlig hälsning från kommendör Larsson. Efter en triosång föredrogs så en del glimtar från verksamheten under de första tiotal åren. Den 20 sept. öppnades kåren av kapten Hallendorf. Sedan har befälet över kåren förts av ett 50-tal officerare. Kåren har flera gånger bytt lokal. Men sedan den 20 juni 1920 har den ägt den nuvarande lokalen. Vid mötet förekom vidare korta anföranden av pastor Smedberg, som bringade metodistförsamlingens hälsning samt major Book in. fl. Till högtiden hade också sänts ett flertal skriftliga och telegrafiska hälsningar. En del av dessa lästes vid detta möte och de övriga vid andra möten under högtiden. På söndagen var på fm. anordnat ett åminnelsemöte efter hemgångna medlemmar och då efter den senast avlidne Karl Ekman. Söndagens kväll hölls ett välbesökt och mäktigt väckelsemöte med tal av brigadör Jerrhagen, fru major Book samt korta vittnesbörd av soldater. Måndag kväll avslutades högtiden med ett stort möte vid vilket också officerarna från Visby och slumofficeren deltogo. Mötet omväxlade med tal, sång och musik.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Oktober 1940
N:r 233

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *