Skytte

Gotlands åklagare och polismän tävla i pistolskjutning.
Söndagen den 13 oktober 1940 tävlade länets åklagare och polismän om ett av landsfogden uppsatt vandringspris, en pokal av äkta silver, i pistolskjutning. Tävlingen ägde rum på I 18:s östra skjutbana. Enligt donators föreskrift blir den som erhåller tre inteckningar i priset ägare till detsamma. I priset, som uppsattes 1937, har polisman Jönsson, Rute, en och polisman Olovsson, Visby, två inteckningar.
Segrare för året blev polischefen i Visby, stadsfiskalen Herbert Ullman, som med 148 poäng av 180 möjliga hemförde segern för året.
Tävlingreglerna äro bl. a.: avstånd 25 m. 18 skott fördelade på tre serier om 6 skott, ställning stående, stödhand tillåten, mål svensk pistoltavla 10-ringad, vapen kal .7,65 dock ej målskjutningspistol.

Resultaten blevo:
1) stadsfiskal Herbert Ullman, Visby, 148 p., inteckning i Länspolischefens vandringspris och Gotlands Fjärdingsmannaförenings hederspris.
2) polisman Harry Olovsson, Visby, 144 p., Visby Poliskårs Pistolskytteklubbs hederspris.
3) t. f. överkonstapel Inge Fredricson, Visby, 140 p., Sylve Norrbys Bokhandels Hederspris.
4) polisman Hilmer Jönsson, Rute, 131 p., Försäkrings A.-B. Fylgias hederspris.
5). polisman Henning Jakobsson, Visby, 129 p., Visby Poliskårs Pistolskytteklubbs hederspris.
6) polisman Vilhelm Remén, Slite, 123 p., Visby Poliskårs Pistolskytteklubbs hederspris.
7) polisman Sigurd Karlsson, Visby, 110 p., Tempo A.-B.:s hederspris.
8) polisman Axel Hagvall, Roma, 106 p., Tempo A.-B.:s hederspris.
9) polisman Henry Gutefeldt, Visby, 96 p., Tempo A.-B.:s hederspris.
10) polisman Sixten Borg, Visby, 96 p., Carl Priens cigarraffärs hederspris.
11) överkonstapel Ernst > Åkerberg, Visby, 74 p., Gotlands Järnhandels A.B.:s hederspris.
12) polisman Johannes Lesley, Hemse, 71 p., Gotlands Järnhandels A.-B:s hederspris.
13) krim.-konst. Hilding Strage, Visby, 68 p., Carl Priens cigarraffärs hedelspris.

Utom tävlingen deltog tävlingsledningen.
Segrare blev här e. polisman Gösta Henriksson, Visby, med 79 p. Han erhöll juvelerare Ernst Swensons hederspris. Utom tävlan deltog dessutom som enda kvinnliga deltagare fru Lilly Olovsson, Visby. Hon uppnådde 108 p.
I en särskilt anordnad insatsskjutning blevo resultaten följande:
1) T. f. överkonstapel Inge Fredricson, 2) polisman Henning Jakobsson, båda erhöllo Carl Priens cigarraffärs hederspris, 3) polisman Sigurd Karlsson, 4) stadsfiskal Herbert Ullman.
Trots gott skjutväder blevo resultaten icke så särskilt höga, vilket får förklaras med att ammunitionen det senaste året stigit till så högt pris att någon träningsskjutning knappast har kunnat förekomma.

J. Jakobsson tog Skyttegravspokalen.
Visby skyttegille tävlade i går om Skyttegravspokalen vilken erövrades av J. Jakobsson med 88 poäng. Tävlingen omfattar en hastig precisionsserie på 300 m. enligt programmet för högsta skjutklassen samt tio skott mot försvinnande figur (hjälmmål i skottglugg på 100 m.). Inalles deltogo 17 skyttar i tävlingen och de bästa resultaten blevo: 1) J. Jakobsson 88, 2) T. Stärner 84, 3) H. Wiman 83, 4) Hj. Edberg 81 och 5) B. Fritz 79.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *