Roma pastorat.

Kyrkoadjunkten i Roma pastorat B. Bergdahl har beviljats tjänstledighet under tiden 12-30 aug. och kyrkoherde A. Ruhr, Roma, har därvid förordnats att bestrida även adjunktsbefattningen inom pastoratet.
Venia att biträda med gudstjänsternas uppehållande i Follingbo och Akebäcks kyrkor söndagen den 18 aug. har lämnats predikanten R. Thomsson och söndagen den 25 aug. predikanten Karl Hawerman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Augusti 1940
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *