Musikaliska sällskapet fyller 125 år.

Jubileumskonsert på läroverket 18 november.
Det ärevördiga Musikaliska sällskapet i Visby kan i år fira sin 125:e årsdag och denna händelse kommer givetvis att firas med en musikalisk högtid. Man hade i går ett sammanträde inom sällskapet, där programmet för jubileumsfirandet bestämdes och av allt att döma kommer det att bli en storslagen musikfest på läroverkets aula den 18 november, som är sällskapets högtidsdag.
Programmet blir så sammansatt att alla musikgrenar som sällskapet övat komma att ingå. Kören kommer att framföra en festkantat av Josephson, till denna kantat har dir. Mehler också satt orkesterstämmor, vidare skola fruarna Lagergren-Norström och Beer medverka som solister, fru Norström kommer att sjunga ”Adelaide” Beethoven och fru Beer visor och romanser av Geijer och Lindbland. Konserten inledes med, en pianotrio av Haydn och avslutas med att kören sjunger den vackra och välbekanta valsen ur Gounods Faust. Musikdirektör Mehler har dessutom komponerat ett ännu odöpt stycke festmusik, som skall framföras vid konserten. Efteråt samlas sällskapets medlemmar till en festlighet på Statshotellet.
Man hade först planerat tvenne konserter under november, varav en skulle hållas i domkyrkan, men man fann det nu lämpligare att i stället framföra den andra konserten i vår, då man kommer att engagera en tenor eller baryton från Stockholm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Oktober 1940
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *