Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO.
Kräklingbo pastorotskyrkoråd beslöt vid sammanträde på torsdagen föreslå pastoratsstämman besluta att sälja ladugården i Liffride till bortrivning efter 14 mars 1941 och använda försäljningssumman till tegeltak å manbyggnaden enligt boställsnämndens förslag.
Vidare beslöts att enligt stiftsjägmästarens utstämplingar företaga röjning av hasselbuskar i Kyrkängen, vilka växa för tätt.
Pastoratskyrkorådet anordnade på torsdagen i Kräklingbo folkskola skogsauktion med ledamoten för Ala, Gustaf Edmark, som auktionist, varvid följande skogsposter såldes:
Almyrhagen: 25 kbm. för 207; 50 kr., 53,5 kbm. för 428 kr. Anga Annex: 21 kbm, 104 träd för 183 kr.
Liffride f. d. komministerboställe, Ängen, 8,5 kbm., 82 träd för 70 kr., Nyhagen 133 kbm., 1,458 träd för 806 kr., Nyhagen 2,7 kbm., 31 träd för 13 kr.
Vid arrendeauktion, som hölls omedelbart därefter, inköptes arrendet å Hörsnemyrskif tet i Liffride av Laurentius Björkander, Anga.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Oktober 1940
N:r 231

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *