Landsbygden. Garda.

GARDA.
Gardatraktens kontrollförening har nu avslutat arbetsåret och framlagt resultatet i siffror. I hela föreningen, vilken har ett medelkoantal av 217,34, har i medeltal varje ko utfodrats med 2,349 foderenheter, och avkastningen utgör 3,163 kg. mjölk X 3,87 procent fett och 122 kg. smörfett, vilket emellertid är 3 kg. mindre än föregående år. Av medlemmarna har bästa resultat nåtts av H. Larsson, Smiss i Garda, med i medeltal pr ko 4,270 kg. mjölk X 4,05 % fett = 173 kg. smf., närmast följd av K. Wallenström, Kyrkeby i Etelhem, där motsvarande siffror äro 3,854 X 3,98 = 154. Bästa fetthalt har erhållits hos K. Nordin, Sixarve i Alskog, med 4,50 %. Föreningens bästa kor äro av S. R. B.-ras 33 Ulla 1 (äg. H. Larsson, Smiss) vars siffror äro: 4,786 X 4,08 = 195 kg. smf., och av blandad ras 14 Maja 1 (äg. H. S. Gillerfors, Bara i Etelhem) med följande siffror: 5,019 X 3,78 = 190.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 3 Oktober 1940
N:r 229

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *