Landsbygden. Anga.

ANGA.
Dalhems missionsförening hade i söndags sitt halvårsmöte i den vackra lövsalen vid Petterssons, Stenstu. Förmiddagens möte som var av enskild karaktär öppnades av missionsföreningens ordf. O. Pettersson, Dalhem, vilken läste Matt. 5: 1-10 och erinrade om de medlemmar som avlidit sedan förra årets möte i Anga. Förhandlingarna vidtogo och flera för verksamheten viktiga frågor behandlades. Nästa kvartalsmöte skall hållas i Gothem söndagen den 29 september med evangelist Inga Olovsson som talare.
Efter förhandlingarnas slut predikade pastor Sim. Anderson, Dalhem, med text från Apg. 4: 12 och firades till sist Herrens nattvard.
Eftermiddagens offentliga möte inleddes av H. K. Söderström med läsning ur Rom. 8 kap. varefter pastor A. Sandberg från Linde predikade allvarligt och manande över orden ur 2 Petr. 1: 3-11.
Sedan även tal hållits av pastor Anderson avslöts mötet av ordf. som uttalade ett tack till värdfolket och till alla som deltagit och givit sitt bidrag i de goda kollekter som upptagits under mötena till förmån för distriktets kassa.
Till sist bjöd värdfolket alla deltagare på kaffe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1940
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *