Kungörelse.

Sedan under innevarande år förslag blivit uppgjort till ändring av stadsplanen för delar av stadsägorna nr 121 och 481 i Visby stad, kommer sagda förslag med tillhörande beskrivning och stadsplanebestämmelser att hållas för granskning tillgängligt å stadsarkitektens kontor i rådhuset till och med den 9 nästa november; vilket härmed författningsenligt kungöres.
Visby den 5 oktober 1940.
BYGGNADSNÄMNDEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Oktober 1940
N:r 232

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *