Jordfästningar.

En högtidlig och stämningsfull begravning ägde rum i går i Garda, då stoftet efter f. folkskolläraren J. P. Weinberg Burs, fördes till den sista vilan. Sedan samling skett vid Smiss hos den avlidnes son, hemmansägare Gottfrid Weinberg, dit stoftet förts, hölls en andaktsstund vid båren under ledning av kontraktsprosten A. Kronqvist, Burs. Färden ställdes därefter till Garda kyrka, där jordfästningen ägde rum och förrättades av kyrkoherde R. Johansson, som i anslutning härtill höll ett anslående grifte. tal över texten i Davids 68:e ps. v. 2021. Kontraktsprosten sjöng därpå begravningsmässan, och folkskollärare Paul Palmer, Alskog, sjöng en solosång, ”Jag är främling”. Akten omslöts av psalmsång.
Kistan utbars därefter och sänktes i den öppnade griften på kyrkogården. Vid graven blev den bortgångnes minne föremål för många, varma hyllningar, varvid kontraktsprosten Kronqvist nedlade en krans från Burs församlings kyrko- och skolråd och uttalade ett tack till den avlidne för 32-årig tjänst i skola och kyrka, vidare nedlades med några tacksamhetens ord en krans av nämndeman A. Johansson, Enges i Burs, från Burs pastorats sparbank, och folkskollärarinnan Dagmar Lind bringade den hädangångne ett sista tack och farväl från lärarepersonalen i Burs samt nedlade dess krans och dessutom en ovanligt praktfull krans från skolbarnen i Burs.
Slutligen lyste kontraktsprosten frid över J. P. Weinbergs sista vilorum och till sist sjöngs sista versen av ps. 500.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *