Italien går till anfall mot Grekland.

Ultimatum med endast tre timmars frist. — Grekland skall kämpa till det yttersta.
Athén, 28 oktober. (TT fr. Reuter.) Italien har tillställt Grekland ett ultimatum med tre timmars frist.
De italienska kraven äro ännu icke kända, men mörkläggning förordnades här kl. 4,50 på måndagsmorgonen, och detta tillsammans med förflyttningar av officerare gör det tydligt att Grekland icke böjer sig inför Italiens ultimatum, Flyglarm gick i Athén kl. 6 på måndagsmorgonen.
Den grekiske konseljpresidenten förklarade på måndagsmorgonen att Grekland skall kämpa till det yttersta.

Kung Georg ger order om allmän mobilisering.
Kung Georg har utfärdat en deklaration vari det heter att Grekland är tvunget att bekämpa ett Italien som försöker förstöra dess oberoende. Inför det förestående anfallet har ett dekret om allmän mobilisering undertecknats.

Grekland skulle avträda strategiskt viktiga punkter.
London, 28 okt. (TT fr. Reuter.) Officiella kretsar i London bekräfta meddelandena om att italienske ministern klockan 3 på måndagsmorgonen överlämnade ett ultimatum till grekiska regeringen. Man tror sig veta att Italien kräver att Grekland skall avträda vissa strategiska punkter.

Grekland ansåg detta ultimatum som krigsförklaring.
Italiens ultimatum tillbakavisades av grekiska regeringen, och konseljpresident Metaxas framhöll för den italienske ministern att Grekland betraktar detta ultimatum som en krigsförklaring. Grekiska regeringen har vädjat till brittiska regeringen om visst bistånd.

KI. 5 i morse inträdde krigstillstånd.
Belgrad, 23 okt. (TT från Reuter.) Den grekiske ministern i Belgrad bekräftar på måndagen meddelandet att italien och Grekland äro i krig” med varandra sedan klockan 5 mellaneuropeisk tid och tillade, att Italiens ultimatum avvisades av kung Georg och konseljpresident Metaxas.
En proklamation har utfärdats till det grekiska folket att försvara Greklands jord.
Meddelandet om krigsförklaringen har väckt stor uppmärksamhet i Belgrad, där man hade hoppats att läget skulle förbättras.

Strider ha redan ägt rum vid gränsen.
Sofia, 28 okt. (TT fr. Reuter.) Enligt hit ingångna meddelanden bekräftas att strider ägt rum vid gränsen mellan Albanien och Grekland.

Förvirring i Bulgarien. — Kung Boris vill hävda dess oberoende.
Meddelandet om Italiens ultimatum till Grekland har väckt stor överraskning i Bulgarien. Det ingick strax före det tal som kung Boris skall hålla inför nationalförsamlingen, ett tal i vilket han torde bekräfta Bulgariens beslutsamhet att vidmakthålla sitt oberoende och sin neutralitet.

Beskyllningar om grekiska band, som trängt in i Albanien, grundlösa.
Athén, 28 okt. (TT.) Grekiska telegrambyrån meddelar: Uppgifter från Tirana, som återgivits av Rom och som gå ut på att ett väpnat grekiskt band skulle ha trängt in på albanskt område och anfallit albanska gränsposter. äro absolut grundlösa. Intet grekiskt band har överskridit gränsen till Albanien på någon plats. Intet band har kunnat bildas på grekiskt område, eftersom de grekiska militära och civila myndigheterna upprätthålla sträng ordning.

Barnsliga anklagelser om bombattentat!
Likaså betecknas Tiranameddelandet om att en bomb skulle ha exploderat i den italienske ståthållarens ämbetsbyggnad i Porto Edda och att detta skulle kunna tillskrivas greker, såsom rena barnsligheter.

Metaxas,
Greklands starke man.

Grekland sätter sin lit till Gud.
Oantagliga krav. — Italien på marsch kl. 6 i morse.

Athén, 28 okt. (TT fr. Reuter.) I ett från auktoritativt håll på måndagen gjort uttalande heter det, att de italienska kraven på Grekland gällde militär ockupation av strategiska punkter ”under den tid kriget mot Storbritannien varar”.
Grekiska telegrambyrån meddelar, att den italienske ministern i Athén klockan 3 på måndagsmorgonen uppsökte konseljpresident Metaxas och till honom överlämnade en lång not som innehöll oantagbara villkor. Det enda man vet är, att italienska trupper skola marschera mot Grekland klockan 6.
Det grekiska folket sätter helt sin tillit till Gud och sluter i enighet upp kring konungen och Metaxas. Folket är berett att försvara Greklands ära, integritet och oberoende. I den grekiska telegrambyråns meddelande heter det till slut, att grekerna äro beslutna att om så blir nödvändigt offra sina liv, men de tänka dö som män.

Londonregeringen dryftar Greklands vädjan.
London, 28 okt. (TT.) Reuters byrå tror sig veta, att den vädjan om brittisk hjälp som framförts av Grekland för närvarande håller på att dryftas av regeringen i London, och man räknar med att svar skall anlända utan dröjsmål.

Metaxas budskap till grekiska folket.
Athen, 28 okt. (TT. fr. Reuter.) I Metaxas budskap till det grekiska folket heter det: Italien, som icke erkänner oss greker som ett fritt folk, har krävt att vi skola avstå delar av vårt lands territorium. Jag svarade att jag ansåg kravet och det sätt varpå det framställdes såsom en krigsförklaring. Greker, vi skola nu visa om vi äro värdiga våra förfäder och den frihet, som de tryggade åt oss. Och nu till kamp.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 oktober 1940
N:r 250

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *