Härmed kungöres,

att fastställelse meddelats:
dels av Kungl. Maj:t den 26 juli 1940 å det av stadsfullmäktige i Visby antagna förslaget till stadsplan för kv. Trädgården, Slottsparken och del av Slottslunden med tillhörande beskrivning och stadsplanebestämmelser,
dels av länsstyrelsen i Gotlands län den 3 maj 1940 å det av fullmäktige antagna förslaget till ändring av stadsplanen för kv. Tulpanen med tillhörande beskrivning.
Visby den 5 oktober 1940.
BYGGNADSNÄMNDEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Oktober 1940
N:r 232

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *