Fredrik Muckenhirns jordfästning

har i dag kl. halv 2 ägt rum i Eksta under enkla former, allt i enlighet med den avlidnes i livstiden uttalade önskan. Stoftet hade i går anlänt från Stockholm och var bisatt på kyrkogården. Den rituella jordfästningsakten förrättades av kyrkoherde Olof Havrén, Fardhem, och före och efter densamma utfördes psalmsång. Några tal förekommo icke vid graven. Kontroktsprosten A. Kronqvist i Burs nedlade en krams med en sista hälsning från ämbetsbröder i södra kontraktet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *