Födelsedagshyliningar.

På sin femtioårsdag i lördags blev folkskollärare Victor Löfgren i Vallstena föremål för hjärtliga hyllningar såväl av släktingar och anhöriga, som vänner både inom och utom församlingen Redan tidigt på morgonen hade sålunda kyrkokören infunnit sig i jubilarens hem och sjöng därvid en för tillfället skriven kanonsång samt överlämnade en vacker blomsterkorg. Samtidigt överlämnades också härvid från församling, skolresegrupper och skolbarn en subskriberad gåva i form av en blomsteruppsats, en textad adress med inneliggande penningsumma, samt av representanter för skolrådet en av skulptören Bertil Nyström utförd kopia av dopfunten i Barlingbo kyrka.
Under dagens lopp fick hr Löfgren dessutom mottaga en textad adress, en silverbägare, och blommor från anhöriga samt uppvaktades vidare av kolleger och vänner bosatta såväl här på Gotland som på fastlandet med presenter, blommor och telegram.
På kvällen hade ett femtiotal personer inbjudits till hr Löfgrens hem, varvid kontraktsprosten Axel Klint höll hyllningstalet för jubilaren och överlämnade därvid som ett personligt minne till honom gotlandsdelen av professor Roosvals ”Sveriges kyrkor” i tvenne halvfranska band ”Med tack för gott samarbete och trofast vänskap”.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *