Röstsammanräkning.

Konungens befallningshavande kommer att vid förrättning, som börjar fredagen den 23 innevarande september klockan 10 f. m. verkställa sammanräkning av de röster, som avgivas vid landstingsmanna-valet å. Gotlands läns landsbygd samt kommunalfullmäktigevalen i nedannämnda kommuner innevarande år. Sammanräkningen kommer, därest hinder icke möter, att företagas i följande ordning: landstingsmannavalet i norra häradets valkrets, landstingsmannavalet i södra häradets valkrets, kommunalfullmäktigevalet i Slite köping, kommunalfullmäktigevalen i Ardre, Burs, Bunge, Fröjels, Fårö, Hangvars, Hellvi, Klinte, Lärbro, Närs, Rute, Rone, Roma, Sanda, Stenkyrka. Västkinde, Öja och Östergarns socknar.
Visby i landskansliet den 15 september 1938.
A. E. RODHE.
Abr. Lfif.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *