Värdefull Lösöreauktion.

I anseende til fastighetens försäljning och afflyttning från orten låter herr R. Smitterberg genom offentlig auktion som förrättas vid Etebols i Lummelunda lördagen den 3 maj kl. 10 f. m. försälja: koppar, järn och blecksaker, glas och porslin, byråer, flera skåp, speglar, Soffor, sängar, skrif- och andra bord, svolar, kommod, taflor, I väggur, 1-dalklocka, lagg- och träkärl, 1 väfstol för konst- och enklare väfnad, spinnrockar, 1 symaskin, bingar, kistor, mjölkflåskor, 1 separator, smörkärna m. m.
Af yttre inventarier må nämmas, 1 par bättre draghästar (ston) den ena (norsk) 7-årig, den andra (halfardenner) 9-årig, 1 storväxt 2-årig unghäst, 3 st. unga goda mjölkkor, 4 st. kvigor, 1 tiurkalf, 2 lastvagnar, 2 arbetsvagnar, 1 släde, arbetekälkar, 1 såningsmaskin, 1 islåttermaskin med skördeapparat, 1 hackelsemaskin, del i frösåningsmaskin, hästräfsa, vänd- och spetsplogar, fjäder- och andra harfvar, vrång- och foderhäckar, gättare, mullfösa, sladd, 1 decimalvåg med vikter, slipstenar, bättre och enklare selar, svänglar, grimmor och ryktdon, hästklockor, tiuderkettingar, handredskap af hvarjehanda slag, 1 parti korn, blandsäd, potatis och halm, 1 parti bräder och fyrkantvirkem. m. Af mig kände vederhäftige inropare erhålla anstånd med betalningen till I oktober, andra betala vid anfordran dessförinnan.
Stenkyrka i april 1913.
Oskar Lindgren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 April 1913
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *