Stadens lånebehof.

Drätselkammaren hade till gårdagens stadsfullmäktigesammanträde inkommit med framställning om upptagande af sett 40-årigt amorteringslån å 285,100 kr. till orsättande af de förut beslutade 2-årslånen till täckande af utgifterna för renhållningsverket, varmbadhuset och läroverkets tillbygnad. Fullmäktige biföllo framställningen och beslöto att ingå till k. m:t med anhållan om tillstånd att få upptaga ett sådant lån.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 April 1913
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *