Sällskapet D. B. V.

hade i går afton sedvanligt sammanträde å stadshotellet, Därvid invaldes en del nya ledamöter i sällskapet, bland hvilka må nämnas landshöfding G. W. Roos.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 April 1913
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *