Provtiantförråd vid Fårösunds kustposition.

I sitt öfver anslagskrafven under femte hufvudtiteln afgifna utlåtande tillstyrker mrikadagens statsutskott bl. a., att riks dagen må för uppförande af proviantförråd vid Fårösunds kustposition på extra stat för år 1914 bevilja ett anslag af 6,975 kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 April 1913
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *