Ordinarie kommunalstämma

med Visby sockens röstberättigade medlemmar hålles å vanligt ställe tisdagen den 18 mars kl. 5 e. m. då följande ärenden föreligga:
1:o Föredragande af 1912 års reviderade räkenskaper och förvaltning.
2:o Granskning af 1912 års afkortningslängd å kronoutskylder.
3:o Besluts fattande om hundskattens användning innevarande år.
Visby socken den 5 mars 1913.
A. von CORSWANT.
Ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *