Om afskedskonserten

som violinvirtuosen Adolf Zahél gifver här i morgon afton i stadshotellets stora salong erinrag härmed. Vid konserten har, såsom förut nämdt, hr Zahél att påräkna biträde af musikdirektör Herman Lindqvist; programmet — vi ha förut närmare redogjort för detsamma — är scharmant, och då man därtill vet, att utförandet blir de företrädda mästarne fullt värdigt, så borde vi väl för en gångs skull kunna rycka upp oss till att visa litet intresse för musikens sköna konst genom att så talrikt som möjligt bevista morgondagens konsert och sälumda bringa hr Zahél ett välförtjänt tack för alla de njutningsrika stunder han under sin snart årslånga vistelse här beredt platsens musikvänner med sin fejla och sitt temperamentfylda men dock alltid nobla sätt att sköta fiolen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *