Landshöfdingen och biskopen,

hvilkas tillämnade resa till Stockholm blifvit fördröjd genom trafikrubbningen, anträda i afton med ång. Polhem sin afresa till hufvudstaden, hvarifrån den senare omedelbart fortsätter till Paris i och för kyrkoinvigningen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 April 1913
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *