Inskrifningsförrättningarna

ha idag tagit sin början. Första förrättningen hålles här i stadsfullmäktiges lokal med inskrifningsskyldige tillhörande Visby stad, Som ledamöter af nämden fungera major G. W. Horn, ordf, rullföringsområdesbefälhafvaren kapten Hj. Sillén, som officer af marinen kapten N. G. H. Vennerström, som lagfaren ledamot notarien G. Broms samt utaf landstinget utsedde handl. Anton Johansson i Visby och landstingsman Algot Vallin, Valla i Klinte. Läkare är doktor Otto Brodin.
Inskrilningarna fortsätta i morgon å samma plats med inskrifningsskyldige från Visby landsförsamling samt Västerhejde. Träkumla och Stenkumla socknar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 Mars 1913
N:r 54

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *