I Atlingbo kyrka

förrättades i fredags e. m. en högtidlig jordfästning, då stoftet af t. f. kyrkoherden N. A. Youngberg vigdes till grafvens hvila. Sorgetåget utgick från prästgården vid ö-tiden. 5edan kistan, som bars af kyrkovärdärne och skolrådsledamöter, blifvit nedsatt framför altaret, förrättades själfva jordfästningen af kyrkoherde N. P. Gadd från Sanda. Därefter sjöngs ps. 471:1 af de i kyrkan talrikt församlade gästerna och medlemmar af Atlingbo församling. Sedan höll kyrkoherden J. Ronqvist från Roma likpredikan med anslutning till Uppb. 22: 12—14, Altartjänst med sång förrättades af kyrkoherdarne Stengård och Torbiörnsson. Efter gudstjänstens slut följde man den aflidne till hans sista hviloplats på Atlingbo kyrkogård. Den mängd af kransar och blommor, som lades i och vid grafven, vittnade om, att den aflidne varit bevarad i kärt minne af många.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *