Från Sjön.

— I söndags befann sig bogserångaren Framåt från Norrköping, förd af ägaren hr Herman Sedin, på väg från Södertälje till Norrköping med tre pråmar, den första lastad med järn till Stafsjö, de båda andra med sand. Då man, kvällen befann sig mellan Kungshamn och Näfvekvarn, började dyningarna efter stormdagarna slå öfverden mellersta pråmen. Det ropades flera gånger från de båda aktre pråmarna om faran, men pråmkarlen första pråmen hade antagligen somnat, och afståndet till bogserbåten var för långt för att signalerna skulle nå fram. Vid niotiden måste trossarna kaas, och den mellersta pråmen gick till
botten på ansenligt djup. Pråmkarlen sjönk äfven, men kom upp i närheten afi den. tredje pråmen och räddades på denna samt togs sedan ombord på bogserbåden. Den sjukna pråmen tillhörde hr Sedin och lär ha varit värd 8 á 9,000 kr.
— Fyrskeppet Sydostbrotten beräknas komma att utläggas på sin station någon åt de första dagarna i nästa månad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 April 1913
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *