Från sjön.

I inloppet till Sunderlands hamn strandade för någon tid sedan tyske ångaren »Oriom». För att få hamninloppet rent måste fartyget undanskaffas. Tre starka bogserbåtar svändes i hvar ända af »Orion» — och fartyget drogs på så sänt tvärs utaf! Så svårt var skrofvet skadadt. Ena hälften af skrofvet dref norröfver med strömmen, andra hälften söderut med vinen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 April 1913
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *