De raraste växterna fridlysas,

och näktergalslunden bevaras. Svenska naturskyddsföreningen har årsmöte i afton i hufvudstaden. Af den till mötet afgifna styrelseberättelsen inhämtas bland annat, att på initiativ af styrelsen sju på Gotland och Lilla Karlsö förekommande sällsynta växter med det snaraste torde komma att fridlysas samt att föreningen sannolikt snart nog torde förvärfva den s. k. Näktergalslunden vid Burgsvik i Öja socken. Lunden är som bekant af gammalt en samlingsplats för talrika näktergalar. Hembudet har på kronolänsman M. E. Svallingsons föranstaltande gjorts af Gotlands läns egnahemsförening.
Om föreningens åtgärder för Lojstaekens fridlysande har meddelande förut lämnats i tidningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 April 1913
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *