Auktion å kreatur & redskap

vid Nors i Lärbro.
Lördagen den 19 april från kl. 10 f. m. låter Hemmansägaren Emil Wallin, Nors i Lärbro på grund af hemmanets försäljning och förestående afflyttning genom auktion försälja en del inre lösegendom såsom: sängar, skänkar, 4 fallbord, stolar, träkärl och annat husgeråd, en utmärkt separator & kärna, en ny väfstol m. m. dels alla yttre i godt stånd varande inventarier, Kieatur: 2:ne utmärkta arbetshästar, 6 & 7 år, ettårigt föl, 4 nykalfvade kor, ettårig kviga, 2 sju mån. grisar samt höns.
Redskap: lastvagn, 3 goda arb.-vagnar, kälkrack, 2 par arb.-kälkar, vänd- & spetsplogar, fjäder- & släthart, 3 foderhäckar, vind- & rofskärningsmaskin, nytt tröskverk, hästräfsa, vält, nya arbetsselar, svänglar, och div. handverktyg, 1 decimalvåg, m. m. Spanmål: 1,000 kg. råg, 600 kg. korn, 300 kg. hafre, 4,000 kg. fastmarkstimotej, ax, ett parti potatis & rofvor, råghalm m. m.
Kände, vederhäftige inropare erhålla betalningsanstånd till 1 september d. å., andra betala kontant eller vid anfordran dessförinnan.
Helvi den 5 april 1913.
Arvid Mörrby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 April 1913
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *