Ett samhällets olycksbarn,

Maria Kristina Othberg från Gotland, dränkte sig i Stockholm natten mellan sistlidne söndag och måndag vid 2 tiden. Samma natt, hon dränkte sig, hade hon besökt den illa beryktade ”Södra salongen”, der hon visade sig såsom den ystraste bland bacchanterna. Härifrån hade hon gått i sällskap med en bättre klädd mansperson, med hvilken hon råkat i tvist, och derpå, dels i vredes med dels under inflytande af ruset, kastat sig i slussgrafven, der hon fann sin död. För endast kort tid sedan
inregistrerades hon bland ”samhällets olycksbarn”. Hon var ett par och tjugo år gammal.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *